ehandelsdagen.se

För dig som är chef och ledare

Ett bra ledarskap är viktigt för att kunna ge goda chanser till framgång inom bland annat företag men även inom organisationer. Utmaningarna inom ledarskap är många och finns hos både nya ledare men även för de mer rutinerade. Du behöver bland annat klura ut hur du som ledare ska motivera och engagera dina medarbetare på bästa sätt. Samt hitta ett sätt att leda gruppen som skapar en bra gruppsammanhållning och gruppkänsla bland personalen.

Uppskattade egenskaper hos ledare och chefer

Alla grupper av personer behöver olika typer av ledare och därmed även uppskattar olika egenskaper hos dem. Men det finns en del karaktärsdrag hos en ledare som visat sig vara omtyckta av många. Uppskattade egenskaper hos en bra ledare är att vara rak och tydlig, visa empati och uppskattning. Men även en ledare som ger fortlöpande feedback, hanterar konflikter på ett bra sätt samt är duktig på hantera konflikter är omtyckt av många. En ledare behöver även ha bra självinsikt och ständigt arbeta med att utveckla sig själv och sitt sätt att leda. Läs mer här om hur du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap och därmed förbättra chanserna till framgång för ditt företag.