ehandelsdagen.se

Planera inför ett företagsevent

Håller du på att planera ett företagsevent så har du säkert en hel del att göra. Du kommer antagligen att behöva rollupps och ytterligare saker som ska identifiera ditt företag för andra. Skyltar som hänvisar dina gäster till rätt plats, ska du vara i företagets lokaler kan du till exempel behöva en skylt som visar var toaletterna finns. Skaffa det ni behöver på nätet.

Namnskyltar

En namnskylt som trendar ordentligt, är barnvagnsskyltar med barnets namn. Skyltarna är av reflekterande material som gör att de också kan ses som en säkerhetsdetalj. Naturligtvis är det är praktiskt att kunna skilja ut sin barnvagn bland alla andra vid vissa tillfällen.

Namnskylt till ditt event

Troligen behöver du ha namnskyltar till företagets anställda inför ditt event. Det är viktigt för dina gäster att veta vilka det är som arbetar på företaget och som de kan fråga om olika saker på eventet. Oftast innehåller en sådan namnskylt enbart namn men det är inte helt fel att dessutom ha funktionen på namnskylten. Det gör det framför allt lättare att fråga rätt person om rätt saker. Å andra sidan kan det vara känsligt med namnskyltar. Ett exempel är inom kriminalvården där personalen ibland utsätts för hot.