ehandelsdagen.se

Resor för dig som journalist eller fotograf

En direkt erfarenhet av verkligheten är oslagbar. Den kunskap du skaffar dig av att vara närvarande går aldrig att uppbåda genom att söka information på nätet eller kommunicera med dina kontakter på distans. Är du dessutom fotograf är det en förutsättning att du är på plats för att kunna ta bilder. Så ge dig ut i världen för att kunna bidra med relevanta ögonvittnesskildringar. På så vis ökar du dina möjligheter att bidra med äkta nyheter.

Personlig utveckling

Res även för att bli en bättre människa både professionellt och privat. Du behöver inte bara ge dig av på reportageresor. Utfärder har många andra positiva effekter. Det ger dig nya perspektiv på tillvaron att besöka nya platser. Du utmanar dig själv vilket gör dig säkrare och därmed lugnare. Din kreativitet öka och du får nya kontakter.

Ovanliga resmål

Journalister och fotografer reser ofta till destinationer som inte tillhör det mest vanliga resmålen. Oavsett om du skall skildra krig och konflikter, naturkatastrofer eller tragedier, exotiska miljöer eller naturliv, så är ditt färdmål antagligen till en avlägsen plats. Om du är utsänd av en redaktion ordnar de bokningen åt dig. Är du däremot frilans måste du själv ordna resan. Då är det bra att ta hjälp av nätet för att hitta lämpliga resor.